Klanten paneel

Neem contact met ons op

Sluit Support

Support

Disclaimer

Domein check

www.

Disclaimer voor 123hostingservice.nl

Algemeen

123 Hosting Service, hierna te noemen 123 Hosting Service, verleent u hierbij toegang tot 123hostingservice.nl (de Website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. 123 Hosting Service behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid

123 Hosting Service spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met 123 Hosting Service.
Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij 123 Hosting Service. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van 123 Hosting Service, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.