Facturatie

Hoe gebeurt de betaling en de facturering precies?
Hoe kan ik een kopie factuur opvragen?
Hoe trek ik mijn machting voor automatische incasso in?
Hoe verander ik mijn rekeningnummer voor automatische incasso?
Kunnen jullie ook het geld automatisch afschrijven? #incasso machtiging afgeven


1 stap terug...
Vorige pagina: Betaling
Volgende pagina: Contract