Klanten paneel

Neem contact met ons op

Sluit Support

Support

Domein check

www.

Hoe werkt chmod

De meeste webservers zijn UNIX systemen, omdat deze betrouwbaarder zijn en beter met netwerken overweg kunnen. Op een UNIX computer hebben bestanden zogenaamde rechten. Deze rechten geven aan wie wat mag doen met de bestanden en worden ingesteld met het commando ‘chmod ###’, waar ### staat voor een driecijferig getal.

  • Wie
    De mogelijke gebruikers van een bestand zijn verdeeld in drie groepen; de eigenaar (owner), een selecte groep (group) en de rest (other). Het eerste cijfer van het chmod-commando geeft de rechten van de owner aan, het tweede die van de group en het derde die van de other.
  • Wat
    Er zijn drie dingen die met een bestand gedaan kunnen worden; lezen (read, r), beschrijven (write, w) en uitvoeren (execute, x). Ieder van deze drie heeft een waarde; execute=1, write=2 en read=4. Door de waarden van de rechten van een gebruiker(sgroep) bij elkaar op te tellen krijg je het betreffende cijfer in het chmod-commando.

Even een paar voorbeeldjes. Stel je wilt de owner een bestand kunnen laten lezen en beschrijven en de group en other alleen maar laten lezen. Het cijfer voor de owner is dus de waarde van read plus de waarde van write; 4+2=6. De cijfers voor de group en other zijn de waarde van read, 4. Het commando wordt dan ‘Chmod 644’.

Andersom moet het nu ook wel kunnen. Als voorbeeld nemen we ‘Chmod 755′. Het cijfer voor de owner is 7, 7=4+2+1, dus de owner heeft de rechten read, write en execute. De cijfers voor de group en other zijn beiden 5, 5=4+1, dus de group en other hebben de rechten read en execute.

Tenslotte nog de vraag hoe je die commando’s moet geven. Hiervoor moet je een FTP-client hebben zoals Filezilla, Ws_FTP, CuteFTP, Aceftp(2) of Bulletproof FTP. Bij al deze drie (de meest bekende FTP-clients) kan je de rechten instellen door met de rechter muisknop op het bestand op de server te klikken en ‘CHMOD (UNIX)’, ‘Set attributes’ of iets van dien aard te selecteren in het menu dat dan opkomt. Bij sommige FTP-clients kan je direct het driecijferige getal invoeren, bij andere moet je de juiste rechten aanvinken. Als het goed is is dat nu geen probleem meer.

Terug naar veel gestelde vragen